2014 legfőbb eseményei

SAJTÓKÖZLEMÉNY - PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE
A projekt célja: az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. Az önkormányzat gazdasági programjára építve, rövid és hosszú távú tervek kidolgozása ezek finanszírozási hátterének figyelembevételével. Az önkormányzati gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése, ehhez szükséges esetleges strukturális változások bevezetése, költséghatékony feladatellátás megteremtése.

A projekt szakmai tartalma:
Mindezek megvalósítása érdekében az önkormányzat szeretné bevonni a településen élő lakosokat és a Putnokról elszármazottakat olyan formában, hogy az Önkormányzat ismerteti a bevont személyekkel az eddig megvalósult fejlesztéseit kiadvány formájában.

A hatékony gazdálkodási rendszer alkalmazásához egy integrált pénzügyi és egy gazdálkodási modul beszerzését tűzték ki célul - számítástechnikai háttér igénybevételével. A térségi feladat ellátási modell kialakítása kapcsán a járási rendszerrel összhangban kistérségi társulást terveznek létrehozni. A cél megvalósításával az önkormányzatok kötelező feladataikat egységesen tudják ellátni.

A humánerő fejlesztésével, a szabályozási és irányítási rendszerek átdolgozásával és összehangolásával az Önkormányzat képessé válik ügyfélbarát módon megfelelni a megváltozott önkormányzati feladatoknak.

A projekt érinti az Önkormányzat valamennyi működési területét, beleértve a kiszervezett szolgáltatásokat is.

 • A Projekt címe: Putnok Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése.
 • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
 • Kedvezményezett:Putnok Város Önkormányzata
 • Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0120
 • Közreműködő szervezet: MAG Zrt.
 • Támogatás összege: 21.966.800,-Ft
 • Megvalósítás időtartama: 2013.12.02.- 2014.12.31.
 • TSZ hatályba lépése: 2013.11.21.

Putnok Város Önkormányzata
Cím: 3630 Putnok, Kossuth u. 5.
Telefon: +36 (48) 530-036,
E-mail: phivatal@putnok.hu
Honlap: www.putnok.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Félpályás útlezárások Borsodban: ajánlott kerülőútvonalak
A megyében 2014. december 15-én Miskolcra és Kazincbarcikára bejelentett forgalomlassító demonstrációk miatt ajánlott kerülőútvonalak.

Demonstráció miatt 2014. december 15-én 7 óra és 16 óra közötti időben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon három, Kazincbarcikán pedig egy helyszínen kell félpályás útlezárásra számítani:

Tervezett félpályás útlezárás:

Miskolc, 3. számú főközlekedési út (József Attila út) 188-as kilométer-pontjánál a METRO kereszteződés és a Sajó-híd közötti 100 méteres (bevezető) szakaszán.

Ajánlott kerülőútvonalak:

 • A 3. számú főközlekedési út Miskolcra bevezető szakaszán az Auchan áruház előtt lévő körgeometriájú csomópontból forduljanak rá az M30-as főútra. A közlekedők az M30 főút Miskolc-déli lehajtójánál a 304-es útra letérve, majd jobbra kanyarodva a Praktiker Áruház előtti szervizúton áthaladva a Bogáncs úton keresztül jutnak vissza a Pesti útra a demonstrációval már nem érintett területre.
 • További lehetőségként igénybe vehető útszakasz a 2617. számú közúton, Arnót településen keresztül Sajóvámos, majd ott balra kanyarodva a 2619. számú közúton át a 26. főút, melyről Miskolcra akadálytalanul be lehet jutni.

Tervezett félpályás útlezárás:

Miskolc, Pesti út bejövő oldalánál található MOL Üzemanyagtöltő Állomástól a 3. számú főút 180-as kilométer szerelvényéig a külső sáv 100 méteres szakaszán.

Ajánlott kerülőútvonal: A Miskolc felé haladók a Pesti út - 304. számú közút kereszteződésénél jobbra, az Auchan Áruház irányába haladjanak, így a járművek a 3. számú főúttal párhuzamosan futó szerviz úton keresztül juthatnak majd vissza a főútra, illetve a 304. számú utat érintve Miskolc – Szirmán keresztül érhetik el Miskolc központját.

Tervezett félpályás útlezárás:

Miskolc, Pesti út kivezető oldalán, az Erzsébet királyné út kereszteződésénél található közlekedési jelzőlámpától mért 100 méteres szakaszán, a külső sávban.

Ajánlott kerülőútvonal:

A 3. sz. főúton a Budapest felé haladók a Pesti út- Erzsébet királyné kereszteződésénél jobbra forduljanak az Erzsébet királyné útjára, onnan tovább a Lavotta útra, majd balra a Harsányi út érintésével vissza a Pesti útra.

Tervezett félpályás útlezárás:

Kazincbarcika külterületén, a 26-os számú főközlekedési út BorsodChem Zrt. 4. kapuja után, Sajószentpéter irányába, a menetirány szerinti jobb oldalon.

Ajánlott kerülőútvonalak:

 • A Miskolc felől Kazincbarcika irányába közlekedők Sajószentpétert elhagyva a 26-os főút – Ipari út kereszteződésénél a vasúti átjárón keresztül a Múcsonyi út irányába haladjanak. A közlekedők a 26-os főútra Kazincbarcika városában a Múcsonyi úton térhetnek majd vissza Ózd, Rudabánya illetve Aggtelek irányába.
 • Az Ózd felől Miskolc irányába közlekedők Kazincbarcikán a 26-os főút (Hadak útja) és a Múcsonyi úti kereszteződésénél Múcsony felé haladjanak. Ezt követően a vasúti átjáró után jobbra fordulva, az Ipari úton át, az Ipari út – 26-os főút kereszteződésénél térhetnek vissza Sajószentpéteren keresztül a Miskolcra vezető útra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek, előzetesen tájékozódjanak az aktuális forgalmi viszonyokról.

Térképszelvények forrása: utadat.hu, Google Maps

Leleményes hőseink - pályázati felhívás

Programismertető

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” címmel országos ifjúsági kezdeményezést indít útjára. A program célja, hogy cselekvésre buzdítsa a fiatalokból álló közösségeket, és azok erejét láthatóvá tegye a települések számára. A program nevében szereplő „Leleményes hősök” olyan személyek, akiket többnyire csak szűkebb körben tisztelnek „hősként”. Most a programban résztvevő fiatalok munkájának köszönhetően mások is megismerhetik ezeket a nagyszerű embereket! Minden településnek megvannak a maga hősei, akik tehetségüket, leleményességüket a közösség javára fordították: kézművesek, gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik értéket hoztak létre vagy jó példával jártak elöl.

Célok

Az elindított programunk elsődleges célja, hogy a csatlakozó közösségek olyan tudást szerezzenek, amellyel akár a későbbiekben (a program zárását követően) képesek lesznek lakóhelyük fejlődése érdekében különböző cselekvéseket kezdeményezni.

Egy közösség szemében példaképpé vált személy kapocs lehet a múlt és a jövő között. A program további célja, hogy a fiatalok egy jelenben megvalósítható projektet gondoljanak ki és valósítsanak is meg a helyi közösség „hősének” példáját felhasználva.

A Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani találkozók szervezésével járul hozzá ahhoz, hogy átgondolt, s megvalósítható cselekvési tervek szülessenek. A találkozón a résztvevő fiatalok megtanulhatják, hogy hogyan lehet:

 • párbeszédeket kezdeményezni egy településen,közösségeket szervezni és megtartani,
 • információt gyűjteni a Hősökről
 • egy ötletből a megvalósításig eljutni.

Mit „nyerhetnek” az országos program résztvevői

 • Megismerhetik a lakókörnyezetüket
 • Hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez
 • Párbeszédet kezdeményezhetnek a településetek lakóival
 • Segítséget nyújthatnak egy országos adatbázis kialakításához, amiben megtalálhatóak lesznek Magyarország „hétköznapi hősei”
 • Méltó emléket állíthatnak a település „Leleményes hősének”
 • A felkészítő megyei találkozókon új ismeretségekre is szert tehetnek.
 • A legfontosabb, hogy szerepet vállalhatnak egy aktív közösség kialakításában.

A kiválasztott kezdeményezések megvalósításához a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai segítséget nyújt.

Csatlakozási feltételek

A Nemzeti Művelődési Intézet általános és középiskolás korú fiatalok csatlakozását várja. A pályázaton 3 fős közösségek indulhatnak el egy felnőtt segítő mentorálásával. A felnőtt segítő személyét minden csoport magának választja: megkötés, csak annyi van, hogy a segítő 18 év feletti személy legyen, így a középiskolások esetében felsőoktatásban tanuló hallgató is lehet a csoport mentora.

A jelentkező közösség a megyei találkozóra való jelentkezést, valamint a csatlakozási szándékot a program honlapján, online módon jelezheti.

Fontosabb dátumok és határidők Megyei találkozók
2014. november 10. és november 30. között, megyénként változó helyszínen és időpontban.
Aktuális információk az eseményekről a www.lelemenyeshoseink.hu honlapon.
Pályaművek feltöltésének határideje: 2015. február 15.
Országos találkozó: 2015. február (az időpont pontosítása folyamatban)
A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

Sajtóközlemény

A sürgősségi ellátás színvonalának és hatékonyságának emelését, az ügyeletet ellátó személyzet munkafeltételeinek javítását eredményezi a putnoki orvosi ügyelet infrastruktuárlis fejlesztését célzó projekt.
A biztonságos működés alapfeltételeinek megteremtése, az alapellátási kötelezettségek mellett költséghatékony és minőségi szolgáltatás nyújtása történik, érvényre jutnak a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvek.

A „Putnok Város Központi ügyeletének infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, ÉMOP- 4.1.1/A-12-2012-0007 azonosító számú projekt az Új Széchényi Terv keretében valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 23.061.990,- Ft
Kivitelezés ideje: 2014. 01. 02. - 2014. 10.30.
Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata

Putnok, 2014. 10.22.

A projekt keretében olyan fejlesztés valósult meg, mely jelentősen hozzájárult az épület működési költségeinek csökkentéséhez. Az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, az energiatakarékos izzók használata és a melegvízhasználathoz beüzemelt napkollektor hozzájárult mind a hatékony energiafelhasználás, mind a megújuló energiaforrás alkalmazásának megvalósításához

A felújítás során az összes külső és belső nyílászárót kicserélték. Az új nyílászárók korszerű vasalattal ellátott, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók, homlokzati megjelenésük, kiosztásuk a régi nyílászárókéval azonos. Megtörtént az épület teljes körű belső és külső falfestése. Korszerűsítésre került a külső hőszigetelés. A beltéri falfestékek olyan innovatív minőségű anyagokból készültek, hogy a felület könnyen takarítható legyen. A felújítással érintett épületben a meglévő burkolati rendszert teljes egészében kicserélték, felújították. A helyiségeket nagy kopásállóságú greslappal burkolták le. A víz és szennyvízrendszer felújítása során az épület meglévő vizesblokkjainak elhasználódott, rossz állapotban lévő víz és szennyvízhálózatát teljes körűen kicserélték. A vizes helyiségekben a teljes felületen új csúszásmentes kerámia burkolat készült. A projekt keretében megvalósult a fűtési rendszer korszerűsítése is. Az épület komplett kazánháza felújításra került, új, korszerű környezetbarát gázkazánnal, alternatív fűtési módokkal. Az épület tetőszerkezetére a használati melegvíz és fűtés rásegítésére 4 darab új napkollektort tartalmazó rendszert építettek.

A kivitelezés során megvalósult az épület komplex akadálymentesítése, valamint mozgássérült parkoló és rámpa kialakítása. Eszközbeszerzés keretében a várótermi bútorzat cseréje történt meg, komfortosabbá tették a váróhelyiségeket és a rendelőt.

Putnok Város Önkormányzata
Cím: 3630 Putnok, Kossuth u. 5.
Telefon: +36 (48) 530-036,
E-mail: phivatal@putnok.hu
Honlap: www.putnok.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Sajtóközlemény

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. októberVigyázzon értékeire Halottak Napján! Mindenszentek és Halottak Napja közeledtével sokan látogatnak ki elhunyt szeretteik sírjához, hogy elhelyezzék a kegyelet virágait és meggyújtsák az emlékezés gyertyáit. A temetők környéke napokra nyüzsgővé válik és ilyenkor gyakrabban fordul elő gépkocsi-feltörés, sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, illetve alkalmi-vagy zseblopás.A ZAVARTALAN MEGEMLÉKEZÉS ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY FOGADJA MEG TANÁCSAINKAT!

 • Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és leszállások alkalmával figyeljen környezetére, kézi-, illetve válltáskáját szorítsa testéhez és azt mindig maga előtt tartsa.
 • Az értékeit ruházatában, táskája belső zsebeiben, lehetőség szerint szorosan testközelben tartsa vagy akár több helyen tárolja, és kerülje el, hogy őrizetlen maradjon.
 • Bankkártyája mellé ne helyezze a PIN kódját, lakáskulcsához lakcímét tartalmazó feliratot, mivel ezen adatok birtokában az elkövető további kárt okozhat.
 • Soha ne hagyja őrizetlenül táskáját miközben a sírt rendezi. Alkalom szüli a tolvajt!
 • Tegyen feljelentést, ha meglopták, akkor is, ha az elkövetőről adattal nem rendelkezik. Amennyiben időben észleli a lopást kérje a közelben álló személyek vagy a járművezető segítségét. Ne szálljon szembe a tolvajjal, mivel az elkövető agresszíven is felléphet.
 • Ne hagyjon értékeket a gépjármű utasterében! Az üléseken hátrahagyott tárgy felkelti a tolvaj figyelmét. Az elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
 • A járműben meglévő mechanikai vagy elektronikus védelmi eszközt használja a parkolás során. A jármű ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le miután eltávozott. Az indítókulcsot, a gépkocsi iratait tartsa magánál, biztonságos helyen, ne tudjanak illetéktelenek hozzáférni.
 • Lehetőség szerint kijelölt parkolóban álljon le, vagy jól megvilágított, forgalmas helyen.

A Rendőrség a Polgárőrséggel közösen ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
TEL (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

Sajtóközlemény

Energiatakarékos megoldásokkal, innovatív technológiák felhasználásával újult meg a fogorvosi rendelő Putnokon.
A projekt keretében az épület hőszigetelése, a burkolatok cseréje, a víz és szennyvízrendszer megújítása és a fűtéskorszerűsítés valósult meg. A tervezett átalakítással jelentősen javultak a működéséhez szükséges feltételek, lényegesen magasabb szinten szolgálják majd a Putnokon és a környező településeken élők fogászati ellátását.

˝A Fogorvosi rendelő infrastrukturális felújítása Putnokon˝, ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0006 azonosító számú projekt az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 55.655.664,- Ft Kivitelezés ideje: 2014. 03. 14. - 2014. 10. 30. Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt során megvalósult fejlesztések
Az épület tetőszerkezete szükség szerint megerősítést, szerkezeti elem cserét és új cserépfedést kapott. Az épület külső homlokzatára új hőszigetelő rendszerű vakolat került. A beltéri falfestések könnyen takarítható innovatív minőségű anyagokkal készültek. A felújítással érintett épületben a meglévő burkolatok teljes egészében kicserélésre, felújításra kerültek. A mosdókat, illemhelységeket illetve az akadálymentesített illemhelyet is csúszásmentes burkolattal látták el. A használati melegvíz előállításához szükéges energiát napkollektor biztosítja. Az összes külső és belső nyílászáró cseréje megtörtént, amelyek kielégítik az EU szabványok szerinti környezetvédelmi, vagyonvédelmi, hőtechnikai, hangtechnikai és tűzvédelmi előírásokat. Felújításra került az épület komplett kazánháza, - új, korszerű környezetbarát gázkazánnal, alternatív fűtési módokkal. A kivitelezés során megvalósult az épület komplex akadálymentesítése, valamint kültéri burkolat elhelyezése és járda kialakítása. Az épület külső hőszigetelése valamint a nyílászárók és lámaptestek, a belső burkolatok cseréje az épület energiaracionalizált és környezettudatos működése érdekében történt.

Putnok Város Önkormányzata
Cím: 3630 Putnok, Kossuth u. 5.
Telefon: +36 (48) 530-036,
E-mail: phivatal@putnok.hu
Honlap: www.putnok.hu

Bányásznap


Megemlékezés a temetőben


Bányásznapi operett

Keresztény bál

Köztisztviselők napja

Semmelweiss nap

Városi Pedagógusnap

Járási Pedagógusnap


Megemlékezés a trianoni békediktátumra

Gömör Expo 2014

Képek, videok a 2014-es Gömör Expóról


Vásári összefoglaló


Gömör Expo - riport Tamás Barnabással és Szabó Jánossal


Kozsuk Péter tánca


Putnokiak pódiuma


Postás Józsi


Tűz show


Krasznai Tünde fellépése


Viharmadarak


Tóth Gabi fellépése


Márió fellépése

Viharos erejű szél várható

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az északi, északnyugati szél szerdán fokozatosan megerősödik az ország északkeleti részén, melynek során viharos, 60-70 km/h-t meghaladó széllökések alakulhatnak ki. Várhatóan jelentős mennyiségű csapadék kíséretében csütörtökön a széllökések a 90 km/h-t is meghaladhatják.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat.

Gyalogosan és járművel közlekedve, valamint a parkolás során egyaránt legyünk körültekintőek, mert az erős szél megbonthatja az épületek tetőfedeleit, meglazult épületburkolatokat lazíthat meg, villanyvezetékeket szakíthat le, illetve fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek balesetet és anyagi kárt okozhatnak.

Fontos tudnivalók és teendők szélvihar esetén:

 • Szélvihar esetén, ha a szabadban tartózkodunk, viselkedjünk nyugodtan és legyünk körültekintőek, keressünk védett helyet, ahol biztonságban tartózkodhatunk!
 • Haladjunk távol a fáktól és az épületektől, hogy a letörő ágak, megbontott épületszerkezeti elemek ne okozhassanak sérülést!
 • Ha leszakadt elektromos vezetéket látunk, azt semmiképp ne közelítsük meg, hanem értesítsük az áramszolgáltatót!
 • A szélvihar idejére minden esetben függesszük fel a vízi sportokat, fürdőzést, vegyük komolyan a viharjelzéseket!
 • Erős szélben tilos a szabadban tűzveszélyes tevékenységet végezni!
 • Vihar esetén az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válhat, ezért legyünk velük szemben elővigyázatosak!

Abban az esetben, ha otthon tartózkodunk, a vihar közeledtével zárjuk be a nyílászárókat és helyezzük biztonságba azokat az udvaron, erkélyen lévő növényeket, tárgyakat, amelyeket a szél felboríthat, vagy felkaphat. A vihar idején lehetőség szerint ne menjünk ki a szabadba és gondoskodjunk elektromos berendezéseink áramtalanításáról. A kisgyermekeket, betegeket és időseket ne hagyjunk magukra, valamint készüljünk fel egy lehetséges áramszünetre, tartsunk készenlétben alternatív világítási eszközöket. A vihar elvonulását követően mérjük fel a keletkezett károkat, megrongálódott közműhálózat esetén haladéktalanul értesítsük a szolgáltatót, vagy a katasztrófavédelmet!

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a készenléti szolgálatok által üzemeltetett segélyhívó számok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Amennyiben bajba kerülnek, vagy tudomásuk van arról, hogy valakinek tűzoltói segítségre van szüksége, hívják a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy az egységes 112-es segélyhívó számok valamelyikén.

A szélvihar, a villámlás, illetve a heves zivatarok során követendő magatartási szabályokról bővebb információkat találnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján az alábbi linken: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus

Az aktuális és a várható időjárási viszonyokról, az érvényben lévő riasztásokról és a figyelmeztető előrejelzésekről bővebb információkat a www.katasztrofavedelem.hu illetve a www.met.hu oldalon kaphatnak. Az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezők a katasztrófavédelem VÉSZ nevű ingyenes alkalmazásán is tájékozódhatnak, amely letölthető a http://www.katasztrofavedelem.hu/vesz linken.

Putnokon is elballagtak a középiskolás diákok

Az ünnepség délelőtt a Gomba Levente gimnáziumban, valamint a Serényi Béla Mezőgadasági Szakközépiskolában vette kezdetét.

Hagyományteremtő céllal Putnokon a Belvárosi Művelődésiházban ballagási ünnepséget tartotttak .

A városvezetése nevében Tamás Barnabás polgármester köszöntötte az iskoláktól búcsúzó diákokat.

Ötletekből idén sem volt hiány. Az ünnepséget követően a Belvárosi Művelődési Ház előtt a ballagók tanáraikkal, valamint a Putnok város képviselőivel piros, fehér zöld lággömbökkel szimbolizálták a magyarság összetartozását.

Gömör Expo 2014

2014. május 1-3, programok

Sajtóközlemény

Energiatakarékos megoldásokkal, innovatív technológiák felhasználásával újul meg a fogorvosi rendelő Putnokon.

A Fogorvosi rendelő infrastrukturális felújítása Putnokon ̋, ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0006 azonosító számú projekt az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 55.655.664,- Ft Projekt megvalósításának ideje: 2014. 01. 02. - 2014. 12. 31. Kedvezményezett: Putnok Város Önkormányzata

1. A projekt indokoltsága:

A régi építésű házban az elmúlt évek során csak a legszükségesebb karbantartási munkák történtek meg. A jelenlegi palafedés rossz állapotú, ezért cserére szorul. Az épület működése nem energiahatékony, villamos és gépészeti hálózata elavult. Az épület belső burkolatai, nyílászárói szintén rossz állapotúak, a vizesblokk berendezései elhasználódtak. A meglévő fűtési rendszeren lévő radiátorok több helyen lyukasak, cseréjük indokolt.

2. A projekt szakmai tartalma:

Az épület tetőszerkezete szükség szerint megerősítést, szerkezeti elem cserét és új cserépfedést kap. Az épület külső homlokzata új hőszigetelő rendszerű vakolatot kap. A beltéri falfestések könnyen takarítható innovatív minőségű anyagokkal készülnek. A felújítással érintett épületben a meglévő burkolatok teljes egészében kicserélésre, felújításra kerül. A mosdók, illemhelységek illetve az akadálymentesített illemhely is csúszásmentes burkolatot kap. A használati melegvíz előállításához szükéges energiát napkollektor biztosítja majd. Az összes külső és belső nyílászáró cseréje megtörténik, amelyek kielégítik az EU szabványok szerinti környezetvédelmi, vagyonvédelmi, hőtechnikai, hangtechnikai és tűzvédelmi előírásokat. Az épület komplett kazánháza felújításra kerül, új, korszerű környezetbarát gázkazánnal, alternatív fűtési módokkal. A kivitelezés során megvalósul az épület komplex akadálymentesítése, valamint kültéri burkolat elhelyezése és járda kialakítása. Az épület külső hőszigetelése valamint a nyílászárók és lámaptestek, a belső burkolatok cseréje az épület energiaracionalizált és környezettudatos működése érdekében történik.

Putnok Város Önkormányzata
Cím: 3630 Putnok, Kossuth u. 5.
Telefon: +36 (48) 530-036,
E-mail: phivatal@putnok.hu
Honlap: www.putnok.hu

RENDŐRSÉGI - EGÉSZSÉGÜGYI HÍRLEVÉL

Az elmúlt napok közlekedési baleseti eseményei – különös tekintettel az egyik rendőr munkatár-sunk által szabadidőben elszenvedett halálos motorbalesetre – rávilágítanak arra, hogy néhány gondolatban felhívjuk a figyelmet a tavaszi/nyári időszak legjellegzetesebb baleseti fajtájára, a motorbalesetekre.

Témaindító

Tíz év alatt harminchét százalékkal nőtt meg a motoros balesetek száma országosan!

Az elmúlt napok közlekedési baleseti eseményei – különös tekintettel az egyik rendőr munkatár-sunk által szabadidőben elszenvedett halálos motorbalesetre – rávilágítanak arra, hogy néhány gondolatban felhívjuk a figyelmet a tavaszi/nyári időszak legjellegzetesebb baleseti fajtájára, a motorbalesetekre.

A motorkerékpározás egyedi élménye, a „sza-badság érzete”, valamint a gyorsabb közlekedés reménye egyértelműen csábítóan hat a közleke-dők egyre bővülő rétegére.

Ezzel egy időben Magyarországon a motorke-rékpáros közlekedés biztonsága az elmúlt idő-szakban az általános trendhez képest kedvezőtle-nebbül alakult.

Magyarországon az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott a személyi sérüléssel is járó motorkerékpáros balesetek száma.

Míg 2000-ben valamivel több, mint ötszáz ilyen esetet regisztráltak, az évtized végére már jóval ezer felett volt az ilyen ügyek száma.

A halálos balestek száma az évtizedben átlago-san 80 eset körül mozgott évente.

Hírlevél megtekintése/letöltése

Putnok 25 éves és ’48-as szabadságharc 166. évfordulója

Máricus 14-én reggel 9 órakor harangszó hívta templomba a híveket. A hagyományokhoz hűen a római katolikus templomban szentmisével, illetve a református templomban istentisztelettel kezdődött a megemlékezések sora, ahol felidézték az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc eszméit.

Ezután mindkét gyülekezet tagjai a Belvárosi Művelődési Központba vonultak, ahol csatlakoztak a városból illetve a környékbeli településekről érkező meghívott vendégekhez, az érdeklődő közönséghez. Az ünnepi program részeként levetítették a Városi televízió által készített filmet, amely Putnok elmúlt 25 esztendejét mutatja be.

A filmvetítés után Tamás Barnabás polgármester beszédében szólt a város eltelt negyedszázadának fontosabb történéseiről, jelentősebb állomásairól, az önkormányzat tevékenységéről.

Az ünnepség keretében kitüntetéseket adtak át. Polgármesteri dicséretet kapott a város kulturális életében végzett önzetlen tevékenységéért Bánkúti Sándorné valamint a fogyatékkal élők hátrányainak enyhítése érdekében végzett munkájáért Watzula János.

A nők közéleti szerepvállalása érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért Tóthné Győr Erzsébet kapott elismerést.

Az év embere kitüntető címet Rakvácsné Fazekas Erika pénzügyi osztályvezető érdemelte ki, aki a 2013. évben végzett kiemelkedő szakmai munkájával, átlagon felüli teljesítményével járult hozzá a település eredményes gazdálkodásához.

Az elismerések átadása után a Tihanyi Vándorszínpad műsora következett, „Éljen a magyar! „címmel.

Az ünnepség a Serényi László téren folytatódott, ahol leleplezték az újonnan készült Petőfi szobrot. A régi szobor 1948-ben készült, - Putnok ifjúsága állíttatta a centenárium tiszteletére. Az eltelt 66 év viszontagságai megviselték az alkotást, amit a tervek szerint - állagmegóvás után - a Gömöri Múzeum belső udvarán állítanak majd fel. Petőfi Sándor bronz mellszobrát Kónya István művésztanár készítette, akinek már több köztéri alkotása is áll Putnokon.

A szobor megvalósításához a Putnok Városért Egyesület jótékonysági báljának bevételét ajánlották fel – mondta el beszédében Dr. Laczkovich Katalin, aki megemlékezett a régi szobor állításának történelmi körülményeiről is.

A szobrot az egyesület elnökasszonya és Tamás Barnabás polgármester leplezte le, Cseh István kanonok szentelte fel és Dérer Zsolt lelkipásztor áldotta meg.

Az ünnepségen verses –zenés műsort láthatott a közönség, amelyet Katona Kornél színművész és Szabó Fanny a Péczeli általános iskola tanulója adott elő.

Az ünnepi beszédet Ríz Gábor, a BAZ megyei közgyűlés alelnöke tartotta, aki egyebek között kiemelte a reformok szükségességét a gazdaság fejlesztésében és idézte azokat az intézkedéséket,amelyeket a magyar ipar felemelkedése érdekében hoztak 48-as eleink.

Petőfi Sándor szobránál koszorút helyeztek el az önkormányzat, a járási hivatal, a város intézményei és civil szervezetei.

A koszorúzás után a hagyományokhoz híven a városi köztemetőben is virágot helyeztek el – Kálniczky Endre 48-as honvédhadnagy sírjánál.

Felhívás a szabadtéri tüzek megelőzésére!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. Sajnos régiónk különösen fertőzött ebben a tekintetben. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból gyulladhatnak, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza.

Mikor van lehetőség az égetésre? – általános jelleggel TILOS! A kérdéskör pontos megértésére külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen történő égetés jogszabályi környezetét. A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén!

A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kereteit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. Korm. r.) szabályozza. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit szabályozza.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az égetéssel kapcsolatban a jogszabályi előírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-e érvényben az adott területen tűzgyújtási tilalom, és felelősségteljesen, kellő gondossággal járjanak el, tartsák szem előtt, az égő terméket a természetben eldobni tilos! Előzzük meg közösen a szabadtéri tüzek kialakulását!

A Putnok Városért Egyesület 17-ik alkalommal rendezett városi bált Putnokon.

A jelentős esemény helyszíne a Péczeli József Általános iskola aulája volt, ahol, mintegy 350 vendég szórakozásáról gondoskodtak a rendezők. A bál iránt a fiatalok köréből is nagy volt az érdeklődés.

A bál sztárvendége Nótár Mary volt, aki repertoárjában elsősorban mulatós zenei számokkal fokozta a táncolni vágyók jó hangulatát.

Természetesen ebben az évben sem maradhatott el a bál szépe megválasztása sem. A sok szép és csinos lányból nehéz volt a zsűrinek kiválasztani a legszebbet és a két udvarhölgyet.

A tombolatárgyakat a vállalkozók és az önkormányzat mellett magánszemélyek is adományoztak, ezzel is növelve a báli bevételt.

Putnok első embere kérdésünkre elmondta: jó látni, hogy megint összefogtak a Putnokiak.

A bevételt a Város Egyesület mindenkor Putnok szépítésére, fejlesztésére fordítja. Ez alkalomból egy új Petőfi szobor kerül átadásra, melynek jelentősebb anyagi részét a báli bevételből fedezik.

A jó válogatott zenét a tornaljai Uniqum együttes szolgáltatta. Mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló talpalávalót.

FIDESZ lakossági fórum - rezsicsökkentés

A Fidesz első „rezsifórumát” Putnokon tartották a Belvárosi Művelődési Ház színháztermében. Február 15-éig összesen 119 helyszínen tartanak lakossági fórumot országszerte a kabinet tagjai, a kormánypárt vezetői.

A kormánypárti politikusait és az eseményen résztvevő érdeklődőket Tamás Barnabás országgyűlési képviselő, a település polgármestere köszöntötte.

Ríz Gábor országgyűlési képviselő a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke támogatásukat kérte a rezsicsökkentés megvédése érdekében a lakosságot.

A rendezvény főtémája volt a rezsicsökkentés, melyről Soltész Miklós a nemzeti Erőforrás Minisztériumának szociálpolitikáért felelős államtitkára, valamint Kubatov Gábor pártigazgató tartott fórumot. Az államtitkár kérdésünkre elmondta: a kétkedők véleményével ellentétben a rezsicsökkentés jól működik és végrehajtható.

A fórum iránt a vártnál jóval nagyobb volt az érdeklődés. Nemcsak Putnokról, hanem a környező településekről is szép számmal érkeztek a rezsicsökkentésről szóló rendezvényre.

Tamás Barnabás országgyűlési képviselő köszöntötte az egyházi méltóságokat

Jelentősen nőtt, és kifejezetten meghatározó lett az egyházak társadalmi szerepvállalása, és erre egyre nagyobb igény mutatkozik - mondta Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára Putnokon, ahol az egyházak vezetőivel találkozott. Tamás Barnabás országgyűlési képviselő köszöntötte az egyházi méltóságokat:

Demeter Zoltán református lelkész, országgyűlési képviselő elismerően szólt az egyházi iskolák működéséről.

Ríz Gábor a Borsod Abaúj Zemplén Megyei közgyűlés alelnöke fontosnak tartja a közélet egyházakkal történő együttműködését.

A kötelezően válaszható hit- és erkölcstan két évfolyamon történő bevezetésekor "minden nehézség mellett" a diákok valamivel több mint a fele választotta a hittant.

A katolikus egyház fontosnak tartja a hitéletre történő nevelést.

Az államtitkár kiemelte: az oktatási, szociális tevékenységük megemlítésekor sem szabad elfelejteni, hogy az egyházak legfőbb jellemzője, hogy "hitből fakadó közösségeket" alkotnak, emellett pedig "az egyházak tagjai szerves részei a magyar társadalomnak"

A felmérésekre szerint az egyházak napjainkban messze az egyik legnagyobb közösségalkotók a mai magyar társadalomban. Szerepük fontos és jelentős a közoktatásban a nevelésben is.