2013 legfőbb eseményei

Óévbúcsúztató a Városházán

Óév búcsúztatót és évértékelőt tartottak Putnokon a városházán. Az eseményen a városvezetése mellett, civilszervezetek, intézményvezetők é vállalkozók vettek részt. Tamás Barnabás Putnok város polgármestere értékelte a 2013-as évet. Beszédében kiemelte Putnok városának nincs adósága, ezért tisztalappal kezdhetik a 2014-es évet.

A régi magyar hagyományok szerint a szilveszter és az új év első napjának szokásai összefonódtak. Közös célja eredendően az, hogy a következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és boldogságot hozzanak.

Nyugdíjasok estje a Péczeli ÁMK-ban

A Tihanyi Vándorszínpad 2013-ban ünnepelte fennállásának 16. évfordulóját. A társulat két tagja látogatott el Putnokra, hiszen a Nyugdíjasok Karácsonyi estjének fellépő vendégei voltak, Tihanyi Tóth Csaba és felesége Bognár Rita.

Zenés műsorukban a hagyományos operett  zenei világa csendült fel , eredeti szövegekkel, gyönyörű jelmezekben, látványos, szerkesztett előadásban.

Egy másik hungarikummal is megörvendeztették a putnoki közönséget a magyar nótával. Ugyanis célul tűzték ki, hogy bebizonyítsák, ez a műfaj is ugyanolyan értéket képvisel, mint az operett.

Bemutatkozott a Putnoki Járási Hivatal

Putnok – A „Hivatalok Nyílt Napja” rendezvény országosan került megrendezésre, melynek a Putnoki Járási Hivatal is részese volt.

Az esemény célja volt a kormányhivatalok szerteágazó területeinek bemutatása, a tevékenységük sokszínűsége és az emberközeli, ügyfélközpontú közigazgatás és szolgáltató állam megismertetése az állampolgárokkal. Az eseményen jelen volt Tamás Barnabás Putnok város polgármestere, országgyűlési képviselő, aki bemutatta a putnoki járáshoz tartozó településeket. A szervezők fontosnak tartották, hogy a felnőttek mellet, a diákok is megismerjék a kormányhivatal munkáját. Dr. Tanner János a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatalának vezetőjének ünnepélyes megnyitóbeszédét követően rendkívüli osztályfőnöki óra keretében tartott előadást. Az előadássorozat része volt a diákok vetélkedője, ahol a jó válaszokat ajándékcsomaggal jutalmazták.

A rendezvény része volt a pályaválasztási fórum, melyen Dr. Váradyné Nagy Andrea Klebelsberg Intézményfenntartó Központ putnoki igazgatója tartott előadást. Magyar András a Serényi Béla Szakképző Iskola igazgatója bemutatta az iskola működését. Sándorné Gyurcsik Erika a Serényi Béla Gimnázium képzéseire hívta fel a figyelmet. A délutáni előadásokra is nagy volt az érdeklődés

Demjén Zoltán a Putnoki Járási Hivatal Vezető-helyettese a hivatal működését és szerkezetét mutatta be előadásában. Bányainé Dr. Magicz Ildikó a Hatósági és az Okmányiroda osztályvezetője a szociális, valamint az okmányirodai ellátásokról beszélt előadásába. Győr Ágnes a Putnoki Járási Hivatal Gyámhivatalának vezetője az alapvető gyermekjogokról tartott előadást. A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője Elek Franciska az aktuális munkaügyi feladatokat ismertette. A vártnál jóval nagyobb volt az érdeklődés

A maratoni előadássorozatokat követően az állampolgároknak lehetőségük volt kérdezni, valamint betekintést nyerhettek a járási hivatal működésébe. Az ügyfélszolgálati pultnál is készségesen álltak rendelkezésükre az eseményen résztvevőknek. A Járási Hivatalról, valamint az iskolákról szóló bemutató kisfilmek, tájékoztatók elgondolkoztatták a diákokat a pályaválasztás lehetőségeiről, de ugyanakkor fontos a diákok számára a Járási Hivatal megismerése, bemutatása, mondták el kérdésünkre a diákok A Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatala a „Hivatalok Nyíl Napja” címet viselő rendezvénye kiváló alkalom volt arra, hogy az érdeklődők betekintést nyerjenek és megismerjék a kormányhivatal, valamint a járás munkáját.

- Tamás István -

Iskolai névadó ünnepség Putnokon

Iskolai névadó ünnepséget tartottak Putnokon, ahová Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár is ellátogatott.

A putnoki gimnázium 50-ik évfordulóját ünnepelte. A néhai iskolaigazgató Gomba Levente nevét vette fel az intézmény.

A jeles ünnepi program előtt szakmai fórumot tartottak a városháza dísztermében, ahol az államtitkár találkozott a város és a járásban található oktatási intézmények vezetőivel.

Tamás Barnabás országgyűlési képviselő a település polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd ezt követően Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony beszélt az oktatás jelenlegi helyzetéről. Dr. Váradiné Nagy Andrea a Putnoki Tankerület vezetője tartott szakmai megbeszélést az oktatási intézmény vezetőivel, tanáraival. A fórumon bemutatásra került a Putnok Városi Televízió által az oktatási intézményekről készült kisfilmje. Az államtitkár, interjút adott a Putnok Városi televíziónak, melynek témája az oktatás és a nevelés aktuális helyzete volt.

A program a gimnázium udvarán folytatódott , ahol Dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár köszöntötte a diákokat, az ünneplőket és külön a családtagokat, majd beszédében kiemelte: „egy ilyen nagy múltú város, amely 100 év óta mondhat magáénak középiskolát, amely sokszor átalakult, átszerveződött, de mindvégig volt és működött és sok jeles embert adott a környéknek, a hazának az méltán lehet arra büszke, hogy van ilyen iskolája. Méltó személyt találtak névadónak, továbbviszik egy nagy pedagógusnak és igazgatónak, Gomba Leventének a nevét.”

A Gimnázium ez alkalomból ünnepelte fennállásának 50 -ik évfordulóját. Putnok Város Képviselő-testülete javaslata alapján – az iskola tantestülete, a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértésével – a gimnázium egykori igazgatója tiszteletére a „Gomba Levente Gimnázium” nevet vette fel. Az ünnepségen leleplezték Gomba Levente emléktábláját, melyet a Putnokon élő Kónya István művésztanár készített.

- Tamás István -

Sajtóközlemény

Színvonalasabb szociális alapszolgáltatások Putnokon és a térségbeli településeken

A putnoki Idősek Otthona felújított, akadálymentesített épületében kibővített közösségi terek, iroda és kiszolgálóhelyiségek segítik az időseket és speciális ellátást igénylőket, biztosítják a magasabb szintű szakmai tevékenységet.

Putnok, 2013. december 31.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon” ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0031 azonosítószámú projekt az Új Széchenyi terv keretében valósult meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással.

Támogatás összege: 94.244.097 Ft
A beruházás kivitelezése: 2012. 10.01. – 2013. 12.31.
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

 1. A projekt során megvalósult:
  • A szociális alapszolgáltatások színvonalának emelése.
  • A működési engedély végleges megszerzése a támogató szolgáltatás és nappali ellátás-idősek klubja tekintetében. A klub életének még magasabb szintre történő emelése.
 2. A projekt során érintett szociális alapszolgáltatások a következőképpen kerültek megvalósításra:

  a földszinten kerültek kialakításra az étkeztetést, valamint a nappali ellátást biztosító helyiségek az emeleten a házi segítségnyújtás, közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás elhelyezése történt

  A felújítás során akadálymentes WC, parkoló és lift építését és napkollektor elhelyezését oldották meg

  A támogató szolgáltatás és az étkeztetés ellátásához kapcsolódóan 2 db jármű beszerzésére nyílt lehetőség

 3. A projekt célcsoportjai a következők voltak:

  A Putnokon és térségében (Dubicsány, Serényfalva, Gömörszőlős, Kelemér, Bánréve, Sajómercse, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Hét) élő lakosságból tevődik össze. Az érintett települések lakosságszáma 13.493 fő. A kistérség településein a különböző szolgáltatások célcsoportjai nehéz helyzetben lévő egyének, különösen az idősek, a speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása.

 4. A projekt szükségessége:

  Szükségessé vált az épület tetőterében iroda helyiségek kialakítása, így a földszinten felszabaduló helyiségekben a pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, személyes ruházat tisztítására alkalmas közösségi tereket alakítottak ki.

  Mivel a korábban használatban lévő gépjármű általános állapota már nem elégítette ki a felmerülő alapvető szükségleteket, illetve indokolttá vált az étkeztetési és a támogató szolgálaton belüli személyszállítási szolgáltatások kettéválasztása, a projekt keretében beszerzésre került két darab gépjármű.

 5. A projekt szakmai tartalma:

  • Étkeztetés:

   Étkeztetés keretében főétkezésként hétköznapokon legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

  • Házi segítségnyújtás:

   Nagyszámú idős lakosság azon szintén nagy arányát látja el, akiknek egészsége még nem érte el a fogyatékosság állapotát, de súlyos degeneratív és egyéb betegségekkel élnek. Önálló életvitelüket otthonukban és otthonukon kívül ezek a szolgáltatások tudják segíteni, egymást kiegészítve, erősítve.

  • Közösségi ellátás:

   Ellátásának célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált, és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja.

  • Nappali ellátás:

   A projekt során lehetővé vált, hogy növeljék a nappali ellátást igénybevevők számát. A hajléktalan és elsősorban saját otthonukban élő személyek részére lehetőség biztosítása:

   • a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, igény esetén az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése.
  • Támogató szolgáltatás:

   Szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.


Putnok Város Önkormányzata
3630 Putnok, Kossuth u. 5.
E-mail: phivatal@putnok.hu
www.putnok.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Hivatalok Nyílt Napja - 2013. november 28.

A „Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program” részeként az állampolgárok a mindennapokban is tapasztalhatják a közigazgatás egyszerűsödését, a hatékonyabbá és átláthatóbbá vált szervezetrendszer működését, az ügyintézés folyamatának leegyszerűsödését, melynek bemutatására országosan, „Hivatalok Nyílt Napja” keretében 2013. november 28. napján kerül sor.

Köszöntő

A „Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program” részeként az állampolgárok a mindennapokban is tapasztalhatják a közigazgatás egyszerűsödését, a hatékonyabbá és átláthatóbbá vált szervezetrendszer működését, az ügyintézés folyamatának leegyszerűsödését, melynek bemutatására országosan, „Hivatalok Nyílt Napja” keretében 2013. november 28. napján kerül sor.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által szervezett programok számos helyszínen várják az érdeklődőket, melynek keretében a rendezvényre látogatók a szakigazgatási szervek és járási hivatalok munkájába is betekintést nyerhetnek, megismerve azok sokszínű tevékenységét.

A nyílt nap megtartásának ugyanis alapvető célkitűzése, hogy a polgárok minél szélesebb körben szerezzenek ismereteket a Kormányhivatal működésére és felépítésére vonatkozóan, melynek keretében 2013. november 28. napján szeretettel várom Önt/Önöket a következő helyszíneken.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
Putnoki Járási Hivatal által szervezett programok
9:00 - 10:00 Megnyitó Rendkívüli osztályfőnöki óra, kvízjáték
10:00 - 11:00 Pályaválasztási Fórum Ügyféltájékoztató stand Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ Putnok, Tompa M. u. 3.
11:00 - 12:00 A putnoki járás társadalmi-gazdasági bemutatása. Tájékoztató a Putnoki Járási Hivatal szervezetéről, feladatairól és működéséről. Ügyféltájékoztató stand Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ Putnok, Tompa M. u. 3.
12:00 - 13:00 Tájékoztató a Putnoki Járási Hivatal által intézett szociális és okmányirodai ügyekről. Tájékoztató a gyermekek jogairól és kötelezettségeiről. Aktuális munkaügyi feladatok. Ügyféltájékoztató stand Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ Putnok, Tompa M. u. 3.
13:00 - 14:00 Ügyféltájékoztató stand Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ Putnok, Tompa M. u. 3.
14:00 - 15:00 A Járási Hivatal bemutatása a csoportosan jelentkező állampolgároknak Helyszín: Putnoki Járási Hivatal Putnok, Kossuth L. u. 5.
15:00 - 16:00 A Járási Hivatal bemutatása a csoportosan jelentkező állampolgároknak. Helyszín: Putnoki Járási Hivatal Putnok, Kossuth L. u. 5.
16:00 - 17:00 A Járási Hivatal bemutatása a csoportosan jelentkező állampolgároknak Helyszín: Putnoki Járási Hivatal Putnok, Kossuth L. u. 5

Putnok, 2013. november 22.

A programok tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk.

Jótékonysági Református bált tartottak Putnokon

Az esemény a Péczeli József Általános iskola aulájában került megrendezésre. A bál bevételéből a templom tetőszerkezetét kívánja felújítani a református gyülekezet.

Az esemény a Péczeli József Általános iskola aulájában került megrendezésre. A bál bevételéből a templom tetőszerkezetét kívánja felújítani a református gyülekezet. A rendezvény célja volt, hogy a keresztényegyházak vezetői, illetve hívei felekezetektől függetlenül közelebb kerüljenek egymáshoz.


Egerszegi Márta az iskola igazgató-helyettese köszöntötte a jelenlévőket. Dérer Zsolt református lelkész megnyitó beszédében elmondta: a jól szervezett bálok mindig kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy idősek és fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz és jól szórakozzanak, jól érezzék magukat.
A rendezvényen putnoki énekes tehetségek léptek fel, majd az Irodalmi és Dalos Kör kabaréjelenetét nézhették meg a bálozók.
Az eseményen részt vett Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő elmondta, hogy minden olyan rendezvényt fontosnak tart, amely az emberek összetartozásának célját szolgálja, majd bejelentette, hogy a városvezetése felújítja a református templomkert kerítését. Ezt követően megnyitotta a bált.


A táncolni szeretőknek kiváló helyszíne volt az iskola aulája.LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - 2013. NOVEMBER - DECEMBER

AZ ÜNNEPI VÁSÁRLÁS NEM VÁRT MEGLEPETÉSE?

Az év bármely időszakában előfordulhat, hogy ”megszabadítják” értékeitől, de ennek lehetősége nagyobb az év végi ünnepek előtt zajló bevásárlások időszakában. Az üzleteket és piacokat ilyenkor vastagabb pénztárcával keressük fel, és autónk is gyorsan megtelik csomagokkal. A tolvajok vásárlás során kiemelhetik értékeit a táskából egy alkalmas pillanatban, és felfeszíthetik kocsiját a parkolóban, vagy feltörhetik távollétében lakását. Fontos, hogy vigyázzon értékeire, legyen körültekintő, mert nem várt meglepetésben lehet része annak aki óvatlan. Mint minden évben most is közreadjuk a bűncselekmények megelőzésére vonatkozó hasznos tudnivalókat, melyek segíthetnek abban, hogy elkerülje a bajt.

Zseblopás és alkalmi lopás

A zsebtolvaj rendszerint nem erőszakos, a kiszemelt dolgot egy mozdulattal szerzi meg. Van aki ügyes ujjaival kiemeli a zsebek és szatyrok tartalmát, de van a zsebmetsző, aki már vágóeszközt (szikét) alkalmaz. A tett helyszínei: autóbuszok, villamosok, bevásárlóközpontok vagy bárhol, ahol nagyobb ember tömeg mozog így az áldozat közvetlen közelébe férkőzhetnek.

Fogadja meg tanácsainkat és megelőzi a bajt!

 • Lehetőleg ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen bankkártyával, értékesdolgokat utcán ruha alatt viseljen ne feltűnő módon! Bankkártyája mellett ne legyen felírvaPIN kódja, mert ellopása esetén az automatából számláját kifosztják.
 • Az értékeit tartsa mindig szeme előtt, tömegben karja alá szorítva, és ne a bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol őrizetlenül!
 • Biztos helyre tegye értékeit, a ruházat belső zsebe, több helyre, vagy zárt táska aljára, és tartsa testközelben szorosan és szem előtt, ellenőrizve sértetlenségét!
 • A forgatagot lehetőség szerint kerülje, és figyeljen fel a gyanúsan viselkedőre, aki Önt szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja!
 • Utazása során ne hagyja őrizetlenül csomagjait még rövid időre sem, és ne bízza rá idegen személyre, akkor sem ha szimpatikus, modorú! Használja a csomagmegőrzőt!
 • Tetten ért tolvajjal, ne szálljon szembe egyedül, mivel az érték megtartása érdekében erőszakot alkalmazhat és Ön sérülést szenvedhet! Kérje a közelben tartózkodók segítségét, ha tudja értesítse a rendőrséget majd tegyen feljelentést, ennek nem akadálya ha nincs pontos információja a tettes személyéről (a zseblopás értéktől függetlenül bűncselekménynek minősül).

Ajánlás a gépkocsi feltörés elkerülésére:

 • Semmit ne hagyjon az utastérben látható helyen! Az üléseken hátrahagyott tárgyak vonzzák a tolvajt.
 • Használja parkolás alatt a járműve védelmi, riasztó berendezéseit.
 • A gépkocsi ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le miután távozott. Az indítókulcsot, járműve iratait tartsa magánál, biztonságos helyen, ne tudják azt illetéktelenek megszerezni.
 • Lehetőség szerint kijelölt parkolóban álljon le. Sötétedéskor parkoljon megvilágított, vagy lehetőleg forgalmas helyen.
 • A vásárlást követően amikor már bepakolt a kocsijába, ne hagyja őrizetlenül járművét mivel a tolvaj megfigyelheti, és feltörheti a csomagtartót. Elindulás előtt vizsgálja meg a zárszerkezetet, ablakokat, azok tömítését, mivel azon észlelt sérülések, rongálások feltörésre, illetve annak kísérletére utalhatnak.
 • Ha feltörték járművét, semmihez nem nyúljon, őrizze meg azt eredeti állapotában, majd rendőrséget értesítse, és várja meg a helyszínen a hatóság tagjait.

A vásárlások helyszínén, főleg piacokon jelen vannak a „seftesek” akik becsapják a hiszékeny embert jó áron kínálva a keresett árút, sokszor előre elkérve a pénzt azzal, hogy hozzák a terméket, majd eltűnnek nyomtalanul.

 • Lehetőleg csak olyantól vásároljon aki kijelölt árusító hellyel rendelkezik, legális helyen árul és nem aluljáróban táskából kínál ezt-azt.
 • Kizárólag akkor adja át a vételárat, amikor kézhez kapja a terméket, és ne adjon át pénzt előre, bármilyen kedvező ígéretet kap.

Betöréses lopás

A távollétünk ideje alatt a lakásunkban megjelenhet a „hívatlan vendég” a betörő, aki percek alatt elvégzi „munkáját “ Védjük meg a magánéletünk féltett szféráját.

 • Szereltessen szakemberrel korszerű több ponton záródó zárszerkezetet ajtajára, mely lehetőleg több csapos zárbetéttel rendelkezik.
 • Alkalmazzon lakása védelmére jelző-riasztó készüléket, mely távjelzést tud küldeni valamely vagyonvédelmi cég diszpécser központjába, így betörés észlelésekor azonnal történik intézkedés,
 • Minden alkalommal használja a védelmi eszközöket, zárja a zárat, kapcsolja be a riasztót!
 • ajánlott „házi leltárt” készíteni, feltüntetve azon értékeinket (például műszaki cikk esetén pontos típus megjelölés, gyári szám, más tárgyak esetén méretek, jellemzők) melyek eltulajdonítás esetén a feltaláláshoz, precíz alapot adnak a hatóság részére.

A biztonság eléréséhez sokszor nem valamilyen drága eszközre, vagy sok pénzre van szükség, hanem odafigyelésre, kellő óvatosságra értékeink védelme érdekében, ezért legyen résen, mert megéri!

Tűnődés – könyvbemutató a Holló László Galériában

Zenés irodalmi délelőttöt tartottak a Holló László Galériában október 26-án. Orosz Margit „Tűnődés” című kötetének bemutatója kapcsán tárlat is nyílt a galériában, a könyv illusztrátorának grafikáit állították ki. A rendezvény a Múzeumok őszi fesztiválja keretében valósult meg.

A Tűnődés című kötet bemutatóján Zsuponyóné Ujváry Mária üdvözölte a Holló László Galéria közönségét s bemutatta a rendezvény résztvevőit , a fellépő művészeket.

A zenés délelőttöt Tímea Cipriani operaénekesnő és Kiss Virág zongoraművész műsora nyitotta, akik a zeneirodalom egyik legnépszerűbb szerzőjétől, Wolfgang Amadeus Mozarttól adtak elő operaáriákat.

A rendezvényen Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Bánhorváti község polgármestere mondott köszöntőt.

A Tűnődés című kötet illusztrátora, Ormós Péter grafikáiból nyílt tárlatot a Orosz Margit, a szerző ajánlotta a közönség figyelmébe.

A „Tűnődés” című verseskötet szeptemberben látott napvilágot, benne Orosz Margit költeményeinek válogatásával. A könyvet Tamás István költő mutatta be, közösen a szerzővel, aki több versét is előadta.

A bemutató után Orosz Margit dedikálta könyvét.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Felújított, korszerűbb ravatalozó szolgálja a temetkezést Sajómercsén Korszerűbb, s környezetében is megújult ravatalozónál róhatják le kegyeletüket, s kísérhetik utolsó útjukra halottaikat a sajómercseiek. A külső és belső felújítás után egy teljesenmegújult ravatalozó képe fogadja majd a temetőbe érkezőket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Felújított, korszerűbb ravatalozó szolgálja a temetkezést Sajómercsén Korszerűbb, s környezetében is megújult ravatalozónál róhatják le kegyeletüket, s kísérhetik utolsó útjukra halottaikat a sajómercseiek. A külső és belső felújítás után egy teljesenmegújult ravatalozó képe fogadja majd a temetőbe érkezőket.

Sajómercse, 2013. október 31.

A sajómercsei ravatalozó felújítása a Darányi Ignác Terv – A Nemezeti Vidékstratégia (NVS 2012 – 2020) végrehajtási keretporgramja támogatásával valósul meg. A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, 2012. 11. 30 napján benyújtott, 2100638352 azonosító számon nyilvántartott, „Ravatalozó felújítása” címmel támogatást kapott Sajómercse Község Önkormányzata. A Kedvezményezett a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az Európai Únió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege:12.533.671 Ft, az Önkormányzat saját forrásként a támogatás ÁFÁ-ját fizeti.

A beruházás kivitelezése: 2013. augusztus 01. – 2013. október 31.

Kivetelező: HÓDOS – ÉPKER Kft.

A projekt szükségessége:

A sajómercsei ravatalozó felújítása azért vált szükségessé, mert az épület jelenlegi állapota nem megfelelő, valamint az épület további állagromlását meg kell akadályozni, mert az idő előrehaladtával egyre rosszabbá váltak a körülmények. Az itt élők számára is fontos, hogy halottaikat méltó körülmények között tudják elbúcsúztatni, ezért szükséges a meglévő ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes és 2 db parkoló megépítése, járda építése, parkosítás. A felújítási munkák az itt élők igényeit szolgálják, a település népességmegtartó képességét növeli.

A prjojekt tartalma:

A fejlesztés során megtörténik a ravatalozó épületének építészeti és villamos felújítása, 1 db akadálymentes parkoló és 2 db parkoló, valamint járda építése, 400 m2 zöldfelület felújítása. Az épületben kicserélik a külső és belső nyílászárókat, burkolatokat, a teljes tetőfelület új cserépfedést kap. Megtörténik a külső és belső falfelületek helyreállítása.

A projekt leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő településen javítja a területi kiegyenlítődést.

Sajómercse Község Önkormányzata,
3656 Sajómercse, Petőfi út 27.
E-mail: kolifu@axelero.hu

Putnok Város Önkormányzata ../2013.( X.24.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú használatáról
§
Putnok Város képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterülethasználat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület- használat) a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület használat 40 %-át.

2.§

(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

3.§ A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

4.§

(1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

5.§

A filmforgatás célú közterület-használati díjat az Mktv. 3. melléklete határozza meg.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Putnok, 2013.október 24.

Tamás Barnabás

polgármester

Dobos Józsefné

aljegyző

A kihirdetés napja:2013. október 24.

Indokolás

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§(5) bekezdése alapján a képviselő-testületnek rendeletben kell szabályoznia az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatának feltételeit.

Előzetes hatásvizsgálat

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

 • 17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
 • (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
  • a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
   • aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
   • ab.) környezeti és egészségi következményeit,
   • ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
  • b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
  • c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Putnok város Önkormányzata .... ../2013.(X.24.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatási célú használatáról (továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat

17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

 • 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
  E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
  • a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
  • aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
 • A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
  • ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
   A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
  • ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
   A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

3

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell alkotni.

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” országos programsorozathoz, Putnok városa is csatlakozott.

Különleges és színes hagyományteremtő program keretein belül rendezték meg Putnokon a Gömöri Vigadalmat.

A kétnapos esemény első napján a gömöri kisváros vezetése a Belvárosi Művelődési Házban, valamint az előtte lévő parkolóban felállított sátrak előtt várta az érdeklődőket.

Katona Pál alpolgármester megnyitó beszédét követően, gazdag műsorral várták a rendezők a települéásen élőket. Tamásné Tuza Gabriella a rendezvény koordinátora kérdésünkre elmondta: a Belvárosi Művelődési Ház, valamint az előtte lévő parkoló kiváló helyszínnek bizonyult a programok lebonyolitására.

Az „Így vigadnak az Óvodások Gömörben” címet viselő Soldos Emilia óvoda gyermekműsorára nagy volt az érdeklődés.

A közeli Gömöri Múzeumban „Titkos tárgyak” a múltból címmel nyílt kiállítás. Ezen a jeles napon az érdeklődők ingyenesen látogathatták a múzeumot. A Kalamajka bábszínház a Kacor király című produkciójával örvendeztette meg a felnőtt és a gyereksereget. A nap különlegessége és érdekessége volt az eseményhez kapcsolódó krumplifesztivál, valamint a gömöri ízek kóstolása. Az ízletes krumpliból készült ételekkel a nyugdíjas klubbok mellett az Ízek Háza, valamint a Gömöri Népfőiskola munkatársai, tagjai kínálták a vendégeket, valamint a fesztiválon résztvevőket.

A Gömöri ételek kóstolásával párhuzamosan a művelődési ház emeletén a pálinka főzésről hallhattak előadást a a Budapestről érkező újságíró vendégek, akik a bemutatott pálinkaféleségeket végig is kóstolhatták.

Nagy sikere volt a Parapács népzenei együttes 2012 – es Fölszállott a páva tehetségkutató verseny győztesének fellépése. A közönség hálás tapssal jutalmazta a kiváló muzsikusok előadását. A rendezvény ideje alatt a Művelődési ház előtti parkolóban a Gömöri Ízek kavalkádja mellett, kézművesfoglalkozásokon is résztvehettek az érdeklődők. A szöktető zenekar a zenerajongóknak, valamint a táncolni szeretőknek, vágyóknak nyújtott felejthetetlen élményt.

Az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” címet viselő hagyományteremtő program vasárnap este fél tízkor a Serényi téren a Turul szobornál, fáklyagyújtással folytatódott, illetve fejeződött be, mondta el Tamásné Tuza Gabriella. Az emlékműnél ünneplőknek a kora őszi hideg idő sem vette kedvét. A kellemetlen szélben minden fáklya fellobogott.

Tamás István

Együttműködési megállapoldás Putnok, Tiszolc, Nowy Zmigrod és Ludgerovice között

Szeptember 20-án a szlovákiai Tiszolcon együttműködési megállapodást írták alá Putnok és testvértelepüléseinek vezetői

Szeptember 20-án a szlovákiai Tiszolcon együttműködési megállapodást írták alá Putnok és testvértelepüléseinek vezetői

A négyes találkozó létrejöttének célja, hogy a 2003. szeptemberében aláírt partneri önkormányzati együttműködést , - amely a határon átnyúló programok kihasználásával közös pályázatok benyújtását tette lehetővé – megerősítsék.

Tiszolc polgármestere, Peter Minac, mint házigazda köszöntötte a négy országból érkezett résztvevőket.

Putnok város polgármester, Tamás Barnabás, valamint Nowy Zmigrod polgármestere, Krzysztof Augustyn, illetve a csehországi Ludgerovice település polgármestere, Daniel Havlik röviden értékelték az eltelt időszak eredményeit.

A most aláírt szerződés a 2013 – 2023 közötti időszakra szól.

A partnerek megállapodtak abban, hogy több területen - is ápolják illetve erősítik a már meglévő kapcsolatokat, s igyekeznek bővíteni az együttműködésben részt vevők körét.

A szerződés tárgya: a szerződő partnerek kötelezettsége aktívan együttműködni a következő területeken?

 • közös együttműködés a kultúra, sport területén, az iskolák között
 • közös gazdasági és társadalmi együttműködés
 • közös részvétel nemzetközi programokban
 • tapasztalatcsere a helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására és a lakosok mozgósítása a települések életében.
 • A szerződő felek maximálisan szorgalmazni fogják a nemzetközi programokat és a határon átnyúló programokban (LEADER, Visegrádi alap) és más alapokban való közös részvételt.

A partnerségi találkozó után a delegációk a tiszolci evangélikus templomban a Clementis – emlékkoncerten vettek részt.

Tájékoztatás a mustgáz veszélyeiről
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

H-3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4.
3702 Kazincbarcika Pf.: 213.
Tel: (06-48) 510-330 Fax: (06-48) 320-064
e-mail: parancsnok.kbarcika@katved.gov.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzmegelőzési Bizottság célul tűzte ki, hogy felhívja a borkészítés veszélyes velejárójára a figyelmet, ami a mustgáz. A mustgáz a szüreti időszakban minden évben több, akár halállal végződő balesetet is okoz, pedig a tragédiák megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetők.

Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezéshez a tűzoltókat, az esetek körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan bekövetkezik a mérgezés, az eszméletvesztés és a halál.

Mi a mustgáz?

A gyümölcsben lévő cukor az erjedés folyamata során etil-alkohollá és szén-dioxiddá bomlik. Az utóbbi a mustgáz, ami színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, amely a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el, tehát a mélyebb területeken, például pincékben összegyűlik, a levegőt kiszorítja és ezáltal oxigénhiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik, akár életét is vesztheti!

A szén-dioxidnak nem az az egyetlen veszélyeztető hatása, hogy kiszorítja az oxigént a zárt helyiségből és az oxigénhiány miatt beáll a halál, hanem toxikus vegyületként fontos életfolyamatokat befolyásol. Hatással van a központi idegrendszerre, ennek jelei a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar, melynek következtében előfordulhat, hogy az ember nem lesz képes elhagyni a pincét.

Mérgezés jelei A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, ennek jele szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. A mustgázt belélegzett ember azért nem tud menekülni, mivel a végtagok elnehezülnek, azok használata nehézkes, illetve lehetetlen, így megakadályozza a helyiség elhagyásában.

A rosszullét, majd az eszméletvesztés pillanatok alatt bekövetkezik, az ájulás miatt pedig beáll a fulladásos halál. Ha csak rövid időre megyünk le a pincébe, és azt hisszük, ebből nem lehet baj, nagyon nagyot tévedünk, ugyanis pár perc is elég ahhoz, hogy meghaljunk.

Nagy bajba kerülhet az is, aki a sérült segítségére siet. Légzőkészülék nélkül a segítő is könnyen rosszul lehet, így ehelyett azonnal értesíteni kell a mentőket és a tűzoltóságot, akik szakszerű segítséget tudnak nyújtani.

Megelőzés

Kis odafigyeléssel akár életet menthetünk:

 • megfelelő szellőztetése,
 • a hordók nagy térben való elhelyezése,
 • gázérzékelő riasztóberendezés használata,
 • a pincébe derékmagasságban tartott és botra erősített gyertyával tanácsos lemenni. (Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget.)

Segítség

Ha eszméletlen sérültet látunk egy borospincében, ne menjünk közel hozzá, ne hajoljunk fölé, ne próbáljuk élesztgetni, mert közben magunk is belélegezhetjük a mérgező gázt. A lehető leghamarabb értesítsük a mentőket (104) és a tűzoltóságot (105), illetve az egységes segélyhívó számot (112) is hívhatjuk. A pincébe csak légzőkészülékben lehet lemenni, így a tűzoltóság közreműködése szükséges.

Kazincbarcika, 2013. szeptember 20.

Tisztelettel:
Begov Zoltán tűzoltó százados
Tűzoltó parancsnok

2013. 09. 01. - Putnokon is megemlékeztek a bányászokról
Putnok – A bányászokra emlékeztek a gömöri kisvárosban Putnokon
A település önkormányzata, a Magyarok Világ Szövetsége - Gömöri Tagozata, valamint a civilszervezetek képviselői is, méltósággal emlékeztek a bányászokra a régi bányászünnepségekre Putnokon.

A több helyszínen zajló rendezvénysorozat délelőtt a katolikus templomban ünnepi szentmisével vette kezdetét, melyet Cseh István kanonok celebrált a bányászokért. Ezt követően a helyi temetőkertben a bányászemlékműnél Forray György a Magyarok Világszövetsége Gömöri Tagozatának elnöke tartott megemlékező beszédet, majd Dérer Zsolt református lelkész és Cseh István kanonok méltatta a bányászok egykor végzett hősies munkáját, kitartását, családszeretetét.

A városvezetés koszorúja mellett a civilszervezetek által is számtalan koszorú került elhelyezésre a bányászemlékmű talapzatán. A temetői rendezvény a Silencioval ért véget, melyet Bánkúti Sándor egykori bányász zenész játszott el. A megemlékezés a Bányász téren folytatódott, ahol Tamás Barnabás polgármester, Dobos Józsefné aljegyző, Katona Pál és Tarr István alpolgármesterek elhelyezték a kegyelet virágait.

Ünnepi megyegyűlés Putnokon - 2013.08.20.
Augusztus 20-án városunkban tartotta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Putnok Város Önkormányzata közös ünnepi közgyűlését.

Az augusztus 20-i ünnepség több helyszínen zajlott.

Délelőtt 10 órakor a katolikus templomban ünnepi szentmisét, a református templomban ünnepi istentiszteletet tartottak.

Az ünnepi közgyűlés 11 órakor kezdődött a Belvárosi Művelődési Központban.

A Himnuszt Szabó Judit Fanni, a Péczeli József Általános Iskola tanulója énekelte le.

Tamás Barnabás, Putnok Város polgármestere, országgyűlési képviselő köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és kiemelte, - a város elismerését jelenti, hogy második alkalommal ad helyet amegyegyűlésnek, s fontos esemény Putnok legújabbkori történelmében.

Az ünnepi közgyűlést dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

A Közgyűlésen Dr. Fónagy János, a a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet.

Államalapító királyunk történelmi jelentőségű országépítő munkája, - a magyarság létének fennmaradásáért, jogrendjének kialakításáért, hitének megerősítéséért folytatott küzdelme – állt az ünnepi közgyűlés szónokai beszédeinek középpontjában. Kiemelték, hogy Magyarország a Szent István által megteremtett alapokon nyugszik, s múltjára büszke, hagyományait ápoló, erős ország építésére törekszenek.

Az ünnepségen adták át a megyei közgyűlés által alapított Rákóczi-lánc díjat , valamint a Putnok város közszolgálatáért kitüntetéseket is.

A Rákóczi láncot Dr. Eszenyi Géza, az Ózdi Almási Balogh Pál kórház igazgató főorvosa kapta.

A Putnok Város Közszolgálatáért kitüntést idén Gál Miklósné belső ellenőr, Péter Lászlóné fizioterápiás szakasszisztens, illetve Tóth Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tanügyigazgatási referense vehette át.

Polgármesteri dícséretben részesült Tóth Sándorné és Battáné Cséke Klára.

Az ünnepi közgyűlés a Serényi László térre vonult, ahol a 8KOR színház kulturális műsora után megkoszorúzták Szent István szobrát.

Az ünnepi közgyűlést követő fogadáson Riz Gábor alelnök mondott pohárköszöntőt, - Megemlékezetett Szent István művéről, a kormány törekvéseiről, valamint gratulált a kitüntetetteknek.

Kassai kirándulás
A kulturális együttműködés szép példája valósult meg Kassán az Európai kultúra fővárosában, ahol Tornalja meghívására, Putnok, mint testvérváros képviseltethette magát.

A kulturális együttműködés szép példája valósult meg Kassán az Európai kultúra fővárosában, ahol Tornalja meghívására, Putnok, mint testvérváros képviseltethette magát.

Tornaljai polgármesteri hivatal vezetői, Putnok városvezetésével, valamint a település több civilszervezetével jó kapcsolatot ápolnak.

Putnoki diákokat hívtak meg Kassára egy egész napos programra.

A diákoknak jócskán volt idő megismerni Kassa városának történelmi múltját, jelenét.

Az est első részében a 30 éves, a „Magyar Örökség" kitüntető címet viselő Kossuth-díjas Ghymes koncertjére került sor.

A jelentős esemény felett Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, Kassa város főpolgármestere vállalt védnökséget.

A településen diákmunkában résztvevő delegáció vezetője Dobos Józsefné a Putnoki Közös Önkormányzati hivatalvezetője, aljegyzője volt. A jelentős eseményt szervezte és koordinálta Kepecz Zsolt a gondnokság gazdasági vezetője.

Katolikus bál
Katolikus bál

XXV. Gömörszőlősi művésztelep
Jubileumi tárlattal köszöntötték a XXV. gömörszőlősi művésztelepet a Holló László Galériában. A megnyitóünnepségen Putnok város polgármestere, Tamás Barnabás üdvözölte az alkotóművészeket és a vendégeket.

Jubileumi tárlattal köszöntötték a XXV. gömörszőlősi művésztelepet a Holló László Galériában. A megnyitóünnepségen Putnok város polgármestere, Tamás Barnabás üdvözölte az alkotóművészeket és a vendégeket.

A kiállítást, Ríz Gábor, a B-A- Z megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

A művésztelepen készült gazdag képzőművészeti anyag lenyomata a falu épületeinek, embereknek, a tájnak és az időnek egyaránt. Az elmúlt esztendők terméséből válogatták a Holló László galéria ünnepi tárlatának anyagát.

Máger Ágnes festőművész, a művésztelep szakmai irányítója, és egyben lelke szólt az eltelt negyedszázadról – s bemutatta tanítványait, akik gyerekkoruk óta résztvevői voltak az alkotótábornak, s ma már végzett képzőművészek: Oláh Marietta és Czidor Ágnes festőművészek , Bélteky Mihály szobrászhallgató.

A galériabeli rendezvényen Gömörszőlős díszpolgárává avatták Máger Ágnest.

Áder János köztársasági elnök látogatása Gömörszőlősön
Gömörszőlősre látogatott Dr. Áder János a Magyar Köztársaság elnöke. É. Kovács Judit polgármesterasszony, gömöri szilvapálinkával, és egyedi ízvilágú gyümölcslekvárokkal, sajtokkal, süteményekkel kedveskedett hazánk elsőemberének

Gömörszőlősre látogatott Dr. Áder János a Magyar Köztársaság elnöke. É. Kovács Judit polgármesterasszony, gömöri szilvapálinkával, és egyedi ízvilágú gyümölcslekvárokkal, sajtokkal, süteményekkel kedveskedett hazánk elsőemberének

Az elnök látogatásának célja volt megismerni a kistelepülés értékteremtő életét, gazdálkodását, működését. Az egykori általános iskola épületegyüttesében és kertjében megtekintette a néprajzi gyűjteményeket és kisgalériát.

É. Kovács Judit polgármesterasszony bemutatta Dr. Áder János köztársasági elnökönek a kis falu nevezetteségeit, épületeit.

A jelentős eseményen jelen volt Dr. tanner János a Putnoki Járási Hivatal vezetője:

Áder János elmondta, látogatásának az volt a célja, hogy jelenlétével hívja fel a figyelmet a gömörszőlősi programra, példaértékére, és egyúttal kifejezze elismerését az elért teljesítményért.

A szinte már barátinak, családiasnak mondható beszélgetésen Áder János elmondta, hogy folytatni fogja országjárását, ősszel újabb falvakat keres majd fel.

GO-KART verseny
GO-KART verseny

Köztisztviselői nap
A köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbelépésének emlékére Magyarországon július 1- e a Köztisztviselők napja.

A köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbelépésének emlékére Magyarországon július 1- e a Köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. Ugyanakkor július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe is. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Mindkét szakterületen dolgozókat köszöntötte Tamás Barnabás polgármester június 28-án délután a belvárosi művelődési központban és elismeréseket adtak át ez alkalomból.

Múzeumok Éjszakája
2013. június 22-én került megrendezésre a Serényi tér 9. udvarán a Múzeumok éjszakája. A rendezvényt Újvári Mária köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a kézműveseket, akik foglalkozást is tartottak a nap folyamán. Balázs Istvánné képviselő a Gömöri Nyár rendezvénysorozatot nyitotta meg.

2013. június 22-én került megrendezésre a Serényi tér 9. udvarán a Múzeumok éjszakája. A rendezvényt Újvári Mária köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a kézműveseket, akik foglalkozást is tartottak a nap folyamán. Balázs Istvánné képviselő a Gömöri Nyár rendezvénysorozatot nyitotta meg.

Ezután következett Palmont Evelin Gyöngyszemek varázsa című gyöngyfűző kiállításának megnyitója.

A Foglalkoztató Rehabilitációs Intézet verses zenés műsort adott elő.

A műsort a Velezd néptáncegyüttes fellépése zárta. Ezután a vendégeket táncházzal szórakoztatták.

Pedagógusnap
Pedagógusnap

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Putnoki Tankerületéhez tartozó iskolák pedagógusait köszöntötték a Belvárosi Művelődési Központban.

Bemutatkoztak az oktatási intézmények tanulói, valamint átadásra kerültek a szakmai díjak, melyet a kimagasló oktató-nevelő tevékenység elismeréséül kaptak a nevelők.

Az Aggteleki Önkormányzat nevében Fábri Zsuzsanna, a Ragályi és Zubogyi Önkormányzat nevében Pozsgai Ferencné, a Felsőnyárádi Önkormányzat nevében Kun Ilona, a Putnok Város Önkormányzata nevében pedig Rónaföldi Klára és Egerszegi Márta kapták az Év Pedagógusa díjat.

Trianonra emlékeztünk
Trianonra emlékeztünk

LAKOSSÁGI FÓRUM
Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése

Tisztelt Lakosság!

A „Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt kapcsán nyilvános lakossági fórumot tartunk.

Időpont: 2013. június 13., 16 óra

Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ

3630 Putnok, Tompa Mihály utca 3.

A lakossági fórum során minden érdeklődőnek lehetősége nyílik, hogy tájékozódjon a szennyvíztisztító telep fejlesztésének aktuális helyzetéről, várható előrehaladásáról, ütemezéséről.

Az érdeklődők közvetlenül a projekt kivitelezőitől, felelős műszaki mérnökétől kaphatnak választ a kérdéseikre!

Minden érintett lakos és érdeklődő részvételére számítunk!

Tamás Barnabás

polgármester

Putnok Város Önkormányzata
3630 Putnok, Kossuth u. 5.
www.putnokszennyviz.vegtelen.com
Projekt zöld szám: +36-80-205-398

Felvételek a XV. Gömör-Expo-ról
A GÖMÖR-EXPO 2013.04.26. - 2013.04.28.

Megnyitó

Putnokiak pódiuma

Borlovag avatás

Pál Dénes koncertje

Surface koncert

Vadásznap

Csobot Adél koncertje

Közös Önkormányzati Hivatal alakult Putnokon
Putnok, Bánréve és Dubicsány települések polgármesterei a Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról döntöttek Putnokon.

Putnok, Bánréve és Dubicsány települések polgármesterei a Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról döntöttek Putnokon.

A közös képviselő-testületi üléssel egybekötött eseményen a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának határozata alapján, valamint a törvény értelmében 2013. január 1-től 2013.03.31. napjáig meg kellett alakulnia a közös hivataloknak.

Dubicsány község önkormányzatával már korábban megalakult a közös hivatal. Bánréve 2013- priléis 1- jével csatlakozott a putnoki közös Önkormányzathoz.

Árvíz a Sajón
A Sajó magas vízállása miatt nem lehetett közlekedni a Putnok-Borsodbóta közötti út egy másfél kilométernyi szakaszán.

A Sajó magas vízállása miatt nem lehetett közlekedni a Putnok-Borsodbóta közötti út egy másfél kilométernyi szakaszán.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról és szabadságharcról
A március 15-i ünnepségsorozat pénteken reggel a Városháza dísztermében vette kezdetét, ahol átadták az Év embere kitüntetést dr. Tanner Jánosnak, a putnoki járás hivatalvezetőjének.

A március 15-i ünnepségsorozat pénteken reggel a Városháza dísztermében vette kezdetét, ahol átadták az Év embere kitüntetést dr. Tanner Jánosnak, a putnoki járás hivatalvezetőjének.

Hagyományosan a római katolikus templomban szentmisével, illetve a református templomban istentisztelettel kezdődött a megemlékezések sora, ahol felidézték az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc eszméit. A '48-as európai forradalmak máig ható érvénnyel kötik össze a nemzeteket, erősítik a nemzeti összetartozás érzését.

Az időjárás miatt nem a szokott helyen, az országzászlónál rendezték meg a városi ünnepséget, hanem a Belvárosi Művelődési Központ nagytermében gyűltek össze az emlékező putnokiak, hogy felidézzék a 165 évvel ezelőtti kora tavaszi nap eseményeit.

Az ünnepi műsort a Serényi László általános iskola diákjai adták, "mert a haza nem eladó" címmel.

Az ünnepi beszédet Kepecz Zsolt tartotta.

Az ünneplők megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát, utána pedig a temetőkertbe vonultak, ahol a '48-as honvédhadnagy, Kálniczky Endre sírjánál Katona Pál alpolgármester mondott rövid beszédet, majd itt is elhelyezték a tisztelet koszorúit.

Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon.

Azonosítószám: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0031
Projekt kezdése: 2012. 10. 01.
Befejezése: 2013. 09. 30.
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Putnokon
Azonosítószám: ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0031
Projekt kezdése: 2012. 10. 01.
Befejezése: 2013. 09. 30.


Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Zrt.

A projekt céljai: - A szociális alapszolgáltatások színvonalának emelése. - A működési engedély végleges megszerzése a támogató szolgáltatás és nappali ellátás-idősek klubja tekintetében. A klub életének még magasabb szintre történő emelése.

1. A projekt során érintett szociális alapszolgáltatások a következőképpen kerülnek elhelyezésre: a földszinten kerül kialakításra az étkeztetés, valamint a nappali ellátás. Az emeleten a házi segítségnyújtás, közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás elhelyezése történne. A felújítás során akadálymentes WC, parkoló és lift építését és napkollektor elhelyezését is tervezzük. A támogató szolgáltatás és az étkeztetés ellátásához kapcsolódóan 2 db jármű beszerzése is megvalósul.

2. A projekt célcsoportja:

A Putnokon és térségében (Dubicsány, Serényfalva, Gömörszőlős, Kelemér, Bánréve, Sajómercse, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Hét) élő lakosságból tevődik össze. Az érintett települések lakosságszáma 13.493 fő. A kistérség településein a különböző szolgáltatások célcsoportjai nehéz helyzetben lévő egyének, különösen az idősek, a speciális szükséglettel élő csoportok, akik részére szükséges a társadalmi befogadás, elfogadás, beilleszkedés elősegítése, megélhetési problémák enyhítése, önellátás, független élet elérhetőségének fokozása.

3. A projekt szakmai tartalma:

Étkeztetés: Étkeztetés keretében főétkezésként hétköznapokon legalább napi egyszeri meleg étel biztosítása.

Házi segítségnyújtás:

Nagyszámú idős lakosság azon szintén nagy arányát látja el, akiknek egészsége még nem érte el a fogyatékosság állapotát, de súlyos degeneratív és egyéb betegségekkel élnek. Önálló életvitelüket otthonukban és otthonukon kívül ezek a szolgáltatások tudják segíteni, egymást kiegészítve, erősítve.

Közösségi ellátás:

Ellátásának célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált, és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja.

Nappali ellátás:

Terveink között szerepel az igénybevevők számának növelése, illetve a működési engedély végleges megszerzése. A hajléktalan és elsősorban saját otthonukban élő személyek részére lehetőség biztosítása: - a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, igény esetén az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése.

Szükségessé válik az épület tetőterében iroda helyiségek kialakítása, így a földszinten felszabaduló helységekben átépítéssel kialakítható a hiányzó pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, személyes ruházat tisztítására alkalmas közösségi terek.

Támogató szolgáltatás:

Szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A jelenleg használatban lévő gépjármű általános állapota már nem elégíti ki a felmerülő alapvető szükségleteket, illetve indokolttá vált az étkeztetési és a támogató szolgálaton belüli személyszállítási szolgáltatások kettéválasztása, melyet két jármű a projekt keretében történő beszerzésével szeretnénk megoldani.

Jótékonysági bál Putnokon

Putnok – A Putnok Városért Egyesület 16. alkalommal rendezett bált a gömöri kisvárosban, Putnokon.

A Péczeli József Általános iskola aulája adott otthont a már hagyománynak számító Putnok Városért Egyesület által megrendezett eseménynek.

A közel 300 bálozót Dr. Laczkovich Katalin az egyesület elnöke köszöntötte, majd beszámolt a legnagyobb putnoki civilszervezet eddig végzett munkájáról, tevékenységéről.

Ezt követően Tamás Barnabás Putnok város polgármestere beszélt az egyesület kiemelkedő munkájáról és megnyitotta a bált. A nyitótáncot követően a Koktél zenekar szolgáltatta a talpalávalót.

Az est szárvendége Bereczki Zoltán színész-énekes volt, aki közel egy órán át szórakoztatta a bálozókat. Ebből az alkalomból sem hiányozhatott a „Bál Szépe” választás, ahol a két udvarhölgy mellett megválasztották a Putnok Városért Egyesület szépségkirálynőjét.

A helyi, térségbeli magánszemélyek és üzletemberek, értékes tombolatárgyakat ajánlottak fel, melyet a báli bevétellel együtt a Belvárosi Művelődési Központ részére készülő „Életfa” elkészítésére ajánlott fel az egyesület. Az alkotás kivitelezésére, megvalósítására Kónya István művésztanárt kérték fel, akinek művészi munkáját már több köztéri szobor is dicséri Putnokon.

- Tamás István -

Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A funkcióbővítő város-rehabilitáció alapvető célja volt, hogy Putnok városi szintű ellátási viszonyai és a belváros környezeti feltételei javuljanak, a város idegenforgalmi vonzereje növekedjen.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS A KOMPLEX PROGRAMMAL SEGÍTENDŐ LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ KISTÉRSÉGEKBEN” PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN „PUTNOKI BELVÁROSI FUNKCIÓBŐVÍTŐ TELEPÜLÉS REHABILITÁCIÓ” ELNEVEZÉSŰ ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0006 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ÜNNEPÉLYES ZÁRÓRENDEZVÉNYE.

2013.január 23.

A megvalósult projekt célja Putnok városi, közösségi és gazdasági funkcióinak támogatása, a városi vonzerő növelése, a településrészek fizikai megújítása, a társadalmi kohézió együttes erősítése, új gazdasági, közösségi, közigazgatási funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése.

A funkcióbővítő város-rehabilitáció alapvető célja volt, hogy Putnok városi szintű ellátási viszonyai és a belváros környezeti feltételei javuljanak, a város idegenforgalmi vonzereje növekedjen.

A rendezett, egyedi hangulatú, szolgáltató és kereskedelmi egységekben bővelkedő városközpont növeli a városlakók komfortérzetét, a tetszetős városközpont a település környezeti és épített értékeire, hagyományaira szerveződő színes rendezvények együttes hatására idevonzza és megállítja a látogatókat. További alapvető cél volt, hogy a belvárosi akcióterületi beavatkozások további környezeti fejlesztések generálói legyenek, elősegítve a teljes városi rehabilitációt.

A fejlesztéssel megvalósult a város gyalogos területeinek összekapcsolása, sétáló utca kialakítása, a gépjárműforgalomtól elzárt, nyugodt színtér kibővítése, az egyedi kisvárosi hangulatot megjelenítő környezet kialakítása a Polgármesteri Hivatal és a központban lévő kereskedelmi egységek felújításával és akadálymentesítésével. Közlekedésbiztonsági és városrendezettségi szempontok alapján parkolók kialakítása történt meg a központban található üzletek, vásártér, közigazgatási szolgáltatások könnyebb megközelíthetősége érdekében, azok biztonságos működési feltételeként. A régi mozi épületének felújításával városi, kistérségi, de akár régiós szerepkört is betöltő kulturális központ létesült. A közterületek, terek parkosításával a szabadidő eltöltésére kellemes környezet, illetve a természet-közeli városkép kialakítása valósult meg. A térfigyelő rendszer kiépítésével a városban élők biztonságérzetének javulása, illetve a közbiztonság erősödése várható.

A közterek és az épületek felújítása során fontos szempont volt a fenntarthatóság és az energiatakarékosság, az épületek akadálymentesítése.

A projekt összköltsége közel 390 millió Ft volt, ebből 351 millió Ft támogatási összeg és közel 40 millió Ft önerő.

Putnok Város Önkormányzata
3630 Putnok, Kossuth u. 5.
E-mail: phivatal@putnok.hu
www.putnok.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

2013. 01. 23. Városrehabilitációs projekt zárórendezvénye

Sikeresen zárult a városrehabilitációs projekt.

A záró rendezvényen Tamás Barnabás polgármester szólt az elvégzett munkákról és bemutatta a projekt során elkészült illetve felújított épületeket, városrészeket.

2013. 01. 21. Kezdőhang

"Díszben a díszteremben"

A felújított városháza dísztermében tartották a „Kezdőhang” zenés irodalmi rendezvényt

A fellépők népi tánccal, verssel, prózával, zenével, mozgóképpel és építészeti alkotások bemutatásával tisztelegtek a Magyar Kultúra Napja előtt.

2013. 01. 21. A Magyar Kultúra Napja


A Magyar Kultúra Napját ünnepelték a katolikus templomban

A Péczeli József Általános Iskola tanulóinak műsora

A Tóth Ede Alkotókört Tamás István, a kör vezetője mutatta be

2013.01.16. Sziréna