Polgármesteri rendelet 2020. április 18-19. napjára Putnokon (részletek itt…)

Anyagaink, Kiemelt, Közérdekű

Putnok város polgármesterének
2/2020. (IV.17.) rendelete
a 2020. április 18. napjától 2020. április 19. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közterületen való tartózkodással kapcsolatos egyes korlátozásokról


Putnok város polgármestere Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §- ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre is a következőket rendeli el:

1. §
Putnok város valamennyi kereskedelmi tevékenységet folytató üzlete, szolgáltatása 2020. április 18. napjától az alábbiak szerint működhet 2020. április 19. napjáig:
2020.04.18.(szombat) 15.00 óra után zárva
2020.04.19.(vasárnap) 13.00 óra után zárva

2. §
(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató üzlet nyitva tartása alatt kizárólag az üzlethelyiségben bonyolítható árusítási tevékenység, az azt körülvevő magán, illetve közterületen tartózkodni kizárólag egyénileg, a sorban állás okán szabad, egymástól minimum 1,5 méter távolság tartásával.
(2) Az üzlethelyiségek környezetéhez tartozó magán és közterületen a szeszesital fogyasztása tilos.

3. §
Szigorúan tilos közterületen bármilyen okból csoportosulni, amely már két főre is vonatkozik, azzal a kivétellel, amennyiben az egyik segítségre szorul.

4. §
Elrendelem továbbá, hogy az elkövetkezendő 2 napban szombaton 15.00 óra után, vasárnap 13.00 óra után közterületen 65 éven felüli és 18 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak, fokozott védelmet nyújtva ezzel saját maguknak és a környezetükben élőknek. Kivételt képeznek a közterület takarítást ellátó személyek.

5. §
A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően az állatok közterületi sétáltatása az állat számára indokolt ideig egy személlyel engedélyezett.

6. §
Felkérem a lakosságot, hogy a kedvező tavaszi időjárás ellenére a csoportos és baráti rendezvényeket kerülje, hiszen ezek elősegíthetik a vírus terjedését.

7. §
(1) Felkérem az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsét, hogy a rendeletem betartatásáról gondoskodjanak, vegyék igénybe a közterület felügyelők és a polgárőrök segítő közreműködését.
(2) Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mind a kiadott jogszabályi előírások, mind jelen rendelet kikényszerítő erővel bír, annak be nem tartása szabálysértési eljárást, bírság kiszabását vonhatja maga után.

8. §
Putnok város polgármestere a város valamennyi lakójának egészsége érdekében hozta ezen korlátozó intézkedéseket, amelyek azt kívánják szolgálni, hogy senkit semmilyen módon ne fertőzzön meg a COVID-19 vírus.

9. §
Együttműködésre kérem a kereskedelmi tevékenységet üzemeltető vállalkozókat, cégeket, hogy a közösségi érdekre való tekintettel tartsák be az általam előírt korlátozásokat.

10. §
Ez a rendelet 2020. április 18. napján 00.00 órakor lép hatályba és 2020. április 19. napján 24.00 órakor hatályát veszti.

PUTNOK, 2020. április 17.

Tamás Barnabás polgármester

Dobos Józsefné jegyző

A rendelet kihirdetésének a napja: 2020. április 17.
PUTNOK, 2020. április 17.

forrás: www.putnok.hu