Putnok város polgármesterének rendelete – 2020.04.09. (részletek itt…)

Anyagaink, Kiemelt, Közérdekű

Putnok város polgármesterének az 1/2020.(IV.9.) rendelete
a 2020. április 10. napjától 2020. április 13.napjáig terjedő időszakra vonatkozó közterületen való egyes korlátozásokról

Putnok város polgármestere a katasztrófavédelemről és hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020.(IV.9.) Korm. rendelet meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Putnok város valamennyi kereskedelmi tevékenységet folytató üzlete, szolgáltatása 2020. április 10. napján 13.00 órától az alábbiak szerint működhet:

  • 2020.04.10. (péntek) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.11.(szombat) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.12.(vasárnap) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.13.(hétfő) ZÁRVA

2.§
(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató üzlet nyitva tartása alatt kizárólag az üzlethelyiségben bonyolíthat árusítási tevékenységet, az azt körülvevő magán, illetve közterületen tartózkodni kizárólag egyénileg, a sorban állás okán szabad, egymástól minimum 1,5 méter távolság tartásával.
(2) Az üzlethelyiségek környezetében közterületen a szeszesital fogyasztása tilos.

3.§
Szigorúan tilos közterületen bármilyen okból csoportosulni, amely már két főre is vonatkozik, azzal a kivétellel, amennyiben az egyik segítségre szorul.

4.§
(1) Elrendelem továbbá, hogy az elkövetkezendő 4 napban 13.00 óra után közterületen 65 éven felüli és 18 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak, fokozott védelmet nyújtva ezzel saját maguknak és a környezetükben élőknek.
(2) A fenti előírástól eltérően húsvét hétfőn közterületen tartózkodni, közlekedni tilos.

5.§
A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően az állatok közterületi sétáltatása az állat számára indokolt ideig egy személlyel engedélyezett.

6.§
Felkérem a lakosságot, hogy a kedvező tavaszi időjárás és az ünnep ellenére a csoportos és baráti rendezvényeket kerülje, hiszen ezek elősegíthetik a vírus terjedését.

7.§
(1) Felkérem az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsét, hogy a határozatom betartatásáról gondoskodjanak, vegyék igénybe a közterület felügyelők és a polgárőrök segítő közreműködését.
(2) Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mind a kiadott jogszabályi előírások, mind jelen rendelet kikényszerítő erővel bír, annak be nem tartása szabálysértési eljárást, bírság kiszabását vonhatja maga után.

8.§
Putnok város polgármestere a város valamennyi lakójának egészsége érdekében hozta ezen korlátozó intézkedéseket, amelyek azt kívánják szolgálni, hogy senkit semmilyen módon ne fertőzzön meg a COVID-19 vírus.

9.§
Együttműködésre kérem a kereskedelmi tevékenységet üzemeltető vállalkozókat, cégeket, hogy a közösségi érdekre való tekintettel tartsák be az általam előírt korlátozásokat.

10.§
Ez a rendelet 2020.április 10. napján 13.00 órától lép hatályba és 2020. április 13. napján 24.00 órakor veszti hatályát.
PUTNOK, 2020. április 9.

A rendelet kihirdetésének a napja: 2020. április 9.

PUTNOK, 2020. április 9.

Tamás Barnabás polgármester

Dobos Józsefné jegyző