Rendkívüli intézkedések 2020.04.09. (részletek itt…)

Anyagaink, Kiemelt, Közérdekű

HATÁROZAT
Putnok Város Polgármestere

3/2020.(IV.09.) határozata a 2020. április 10. napjától 13.napjáig terjedő időszakra vonatkozó közterületen való egyes korlátozásokról

Putnok Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 47.§ (2) bekezdésében, illetve a miniszterelnök által tett felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

Putnok Város valamennyi kereskedelmi tevékenységet folytató üzlete, szolgáltatása 2020. április 10. napján 13.00 órától az alábbiak szerint működhet:

  • 2020.04.10. (péntek) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.11.(szombat) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.12.(vasárnap) 13.00 óra után zárva
  • 2020.04.13.(hétfő) ZÁRVA

A kereskedelmi tevékenység nyitva tartása alatt kizárólag az üzlethelyiségben bonyolíthat árusítási tevékenységet, az azt körülvevő magán, illetve közterületen tartózkodni kizárólag egyénileg, a sorban állás okán szabad, egymástól 1,5 méter minimum távolság tartásával.

Az üzlethelyiségek környezetében közterületen a szeszes ital fogyasztása egyéb jogszabályi előírások alapján TILOS!

SZIGORÚAN TILOS közterületen bármilyen okból csoportosulni, amely már két főre is vonatkozik, azzal a kivétellel, hogyha az egyik segítségre szorul.

Továbbá elrendelem, hogy az elkövetkezendő 4 napban 13.00 óra után közterületen 65 éven felüli és 18 éven aluli személyek nem tartózkodhatnak, fokozott védelmet nyújtva ezzel saját maguknak és a környezetükben élőknek.

A fenti előírástól eltérően húsvét hétfőn közterületen tartózkodni, közlekedni TILOS!


A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően az állatok közterületi sétáltatása az állat számára indokolt ideig egy személlyel engedélyezett.

Felkérem a lakosságot, hogy a kedvező tavaszi időjárás és az ünnep ellenére a csoportos és baráti rendezvényeket kerülje, hiszen ezek elősegíthetik a vírus terjedését.

Felkérem az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsét, hogy a határozatom betartatásáról gondoskodjanak, vegyék igénybe a közterület felügyelők és a polgárőrök segítő közreműködését.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy mind a kiadott jogszabályi előírások, mind jelen határozat kikényszerítő erővel bír, annak be nem tartása szabálysértési eljárást, bírság kiszabását vonhatja maga után.

Putnok város polgármestereként szívügyem a város valamennyi lakójának egészsége, ezek a korlátozó intézkedések azt kívánják szolgálni, hogy senkit semmilyen módon ne fertőzzön meg a COVID-19 vírus.

Kérem a kereskedelmi tevékenységet üzemeltető vállalkozókat, cégeket, hogy a közösségi érdekre való tekintettel tartsák be az általam előírt korlátozásokat.

A kiadott határozatom 2020.április 10. napján 13.00 órától lép hatályba és 2020. április 13. napján 24.00 órakor veszti hatályát, azzal együtt, hogy amennyiben a járványügyi helyzet és az országos intézkedések szükségessé teszik újabb korlátozó intézkedésekre kerülhet sor.

Putnok, 2020. április 09.

Tamás Barnabás
Polgármester

forrás: www.putnok.hu