Lakossági tájékoztatás

Sajtóközlemények

Tisztelt Putnok Város Lakossága!

A napokban a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kerültek postázásra a lakosság részére. A számlázással kapcsolatosan több eltérést is észleltünk, ezért a tegnapi napon levélben kerestük fel a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a felülvizsgálat és a korrigálás elvégzésére, valamint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek mielőbbi tájékoztatására.

A számlák vonatkozásában az alábbi hibákat észleltük, mely jelzésre kerültek:

  • a kiállított számla mellett készpénzátutalási megbízás nem szerepelt,
  • az elszámolt időszak egy része lefedte a már megfizetett időszakot,
  • a leszámlázott időszak mellett szerepeltetett fizetendő összeg nem megfelelő,
  • a feltüntetett ürítések száma nem valós,
  • a vevőazonosító nem egyezik meg a közszolgáltatási számla első oldalán szereplő
    felhasználó-azonosítóval.

Ezen túlmenően tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábbi évek gyakorlata alapján továbbra is jár az a kedvezmény Putnok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján, mely szerint az Önkormányzat megtéríti a befizetett hulladékszállítási díjat azon személyek részére, akik Putnokon állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott címen lakók mind betöltötték a 70. életévüket. Az ügyfélszolgálaton leadott feladóvevény ellenőrzését követően a Hivatal az összeget a lakóhelyre kézbesíti.

 

Szíves megértésüket köszönjük!

PUTNOK, 2018. november 21.

Putnok Város Önkormányzata